This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title

Bài hát: Chén Đắng – Đàm Vĩnh Hưng – ST Trương Lê Sơn

Sáng tác: Trương Lê Sơn • Album: Ngày & Đêm Thể loại: Nhạc Trữ Tình, Việt Nam Bước chân lặng

Bài hát: Quay Lại Từ Đầu – Lệ Quyên – ST Trương Lê Sơn

Sáng tác: Trương Lê Sơn • Album: Ngày & Đêm Thể loại: Nhạc Trữ Tình, Việt Nam Anh rồi cũng

Bài hát: Ngày Không Bình Yên – Đàm Vĩnh Hưng – ST Trương Lê Sơn

Sáng tác: Trương Lê Sơn • Album: Ngày & Đêm Thể loại: Nhạc Trữ Tình, Việt Nam Ngày ta lạc

Bài hát: Thiên Đường Không Lối – Tuấn Hưng – ST Trương Lê Sơn

Sáng tác: Trương Lê Sơn • Album: Ngày & Đêm Thể loại: Nhạc Trữ Tình, Việt Nam Đến sau cuối

Bài hát: Vắng Anh Mùa Đông – Hoàng Lê Vi – ST Trương Lê Sơn

Sáng tác: Trương Lê Sơn • Album: Ngày & Đêm Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trữ Tình Mùa đông năm

Bài hát: Yêu Thương Lựa Chọn – Hồ Kim – ST Trương Lê Sơn

Sáng tác: Trương Lê Sơn • Album: Âm Thể loại: Nhạc Trẻ, Việt Nam Nói yêu anh em biết sẽ

Bài hát: Yêu Thương Lỡ Làng – Lệ Quyên – ST Trương Lê Sơn

Sáng tác: Trương Lê Sơn • Album: Âm Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ Em đến bên anh nào đâu

Bài hát: Làm Sao Quên Được Em – Thúy Khanh – ST Trương Lê Sơn

Sáng tác: Trương Lê Sơn • Album: Âm Thể loại: Nhạc Trẻ, Việt Nam

Bài hát: Em Cần Anh Thôi – Phạm Thanh Thảo – ST Trương Lê Sơn

Sáng tác: Trương Lê Sơn • Album: Âm Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ Giờ đây anh còn nói lời

Bài hát: Tim Lạnh – Như Ý – ST Trương Lê Sơn

Sáng tác: Trương Lê Sơn • Album: Âm Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ Phút giây tuyệt vời, phút giây

Bài hát: Cần Có Anh – My Trần – ST Trương Lê Sơn

Sáng tác: Trương Lê Sơn • Album: Âm Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ Đến sau cuối khi đã chia

Bài hát: Thêm Một Lần Yêu Thương – Lệ Quyên – ST Trương Lê Sơn

Sáng tác: Trương Lê Sơn • Album: Âm Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ Bao nhiêu cuộc vui bấy nhiêu


Trương Lê Sơn – Nhạc Sĩ Trương Lê Sơn – Bài Hát Trương Lê Sơn