khỉ phong thủy

Tượng Khỉ mạ vàng bên túi phước may mắn H370G

1,086,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Khỉ (tuổi Thân) bột đá mạ vàng (tại Việt Nam). +