Danh phận guitar

Hợp âm bài: Danh phận – ST Trương Lê Sơn

hop am

Dám [Am] nói yêu anh là em [Dm] đã chấp nhận Tình [G] yêu đến sau mang [C] nhiều sóng